Mapa de la localització: Ermita de Sant Joan de Lledó

Festival EVA - Presentació