Col·laboradors EVA Pradell 2019

Mitjans

Agraïments

A la família Sarroca i a tots els incombustibles de l’EVA Pradell que han treballat abans,
durant i després del festival.