Contes, històries, llegendes, accions, poemes, cançons,… L’Eva és això, narració i tradició oral per ser explicada i, sobretot, per ser escoltada, viscuda i sacsejada.

EVA PENEDÈS 2019

DEL 31 DE MAIG AL 9 de JUNY

EVA PRADELL 2019

DEL 5 AL 7 JULIOL

Oralitat

Literatura, tradició oral i narració en veu alta

Territori

17 municipis i espais
singulars

Proximitat

Espectacles a tocar per públic adult i familiar