Recórrer el Penedès i el Priorat
a través de la paraula

Oralitat

Literatura, tradició oral i narració en veu alta

Territori

20 municipis i espais
singulars

Proximitat

Espectacles a tocar per públic adult i familiar

Amb el suport de